Your concern, our mission.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η DIAPLOUS προσφέρει μια ευρεία γκάμα διεθνώς πιστοποιημένων και διαπιστευμένων υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης. Αξιοποιώντας την ειδίκευση πολλών ετών, και υποστηριζόμενες από τα πιο σύγχρονα δεδομένα, οι υπηρεσίες αυτές μπορούν να προσφερθούν σε οποιοδήποτε σημείο του κόσμου.

Η εκπαίδευση πραγματοποιείται στις ιδιόκτητες και διεθνώς διαπιστευμένες εγκαταστάσεις της εταιρείας στην Αθήνα που χρησιμοποιούνται για τον συγκεκριμένο σκοπό. Σε συνδυασμό με το μεγάλο δίκτυο γραφείων και συμβούλων σε ολόκληρο τον κόσμο, η εταιρεία μας έχει τη δυνατότητα να ικανοποιεί τις εκπαιδευτικές προδιαγραφές μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, με λύσεις που εξατομικεύονται για τις εκάστοτε προδιαγραφές, και με υψηλό επίπεδο ειδίκευσης.

Το μεγαλύτερο κομμάτι της εκπαίδευσης που παρέχουμε περιλαμβάνει τυποποιημένο περιεχόμενο, ενώ σχεδιάζουμε εξατομικευμένα μαθήματα και πρακτικές ασκήσεις που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες του εκάστοτε πελάτη.

Τα μαθήματα της DIAPLOUS περιλαμβάνουν τα εξής αντικείμενα:

Maritime Services

Το μάθημα αυτό είναι ειδικά σχεδιασμένο για προσωπικό ασφαλείας που αναζητεί ευκαιρίες καριέρας στον τομέα προστασίας διοικητικών στελεχών και ατόμων υψηλού κινδύνου. Το μάθημα Στενής Προστασίας Διοικητικών Στελεχών αποτελεί σε διεθνώς πιστοποιημένο και αναγνωρισμένο και αναγνωρισμένο μάθημα για Στελέχη Στενής Προστασίας, που εργάζονται είτε σε Εχθρικά Περιβάλλοντα, είτε στον τομέα Προστασίας Διοικητικών Στελεχών (VIP). Το μάθημα αυτό περιλαμβάνει επίσης εκπαίδευση στο διεθνώς πιστοποιημένο πρόγραμμα διαχείρισης και αντιμετώπισης τραυμάτων «Πρώτες Βοήθειες 1» (First Person On Scene / FPOS – Level 1).

Οι εκπαιδευτές της DIAPLOUS είναι πρώην μέλη της Βρετανικής Ειδικής Υπηρεσίας Αέρος (Special Air Service – SAS) και των Ελληνικών Μονάδων Υποβρυχίων Καταδρομών με μεγάλη πείρα από τον ιδιωτικό τομέα προστασίας διοικητικών στελεχών, σε άκρως επικίνδυνα, απομακρυσμένα και δύσκολα περιβάλλοντα. Το μάθημα περιλαμβάνει δύο ξεχωριστούς τομείς εκπαίδευσης, και οι συμμετέχοντες θα εξεταστούν τόσο σε πρακτικό επίπεδο, όσο και σε θεωρητικό (με γραπτές εξετάσεις).

Το μάθημα αποτελείται από τις εξής ενότητες:

 • Ρόλος & καθήκοντα του Στελέχους Στενής Προστασίας Ιδιωτικών Στελεχών
 • Αξιολόγηση απειλής & κινδύνου
 • Ελληνικό Δίκαιο & Ελληνική Νομοθεσία
 • Ασφάλεια Χώρου και Ευαισθητοποίηση σε θέματα Έρευνας
 • Επιχειρησιακός Σχεδιασμός
 • Αναγνώριση εδάφους, Επιλογή Διαδρομής & Προγραμματισμός
 • Δεξιότητες Οδήγησης στην Στενή Προστασία
 • Δεξιότητες Επικοινωνίας & Διαχείρισης Συγκρούσεων
 • Ευαισθητοποίηση σε θέματα Εποπτείας
 • Εκπαίδευση στην Σωματική Επέμβαση
 • Πιστοποίηση Ιατρικών Πρώτων Βοηθειών (1 επιπλέον εβδομάδα)

Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν όσον αφορά την πρακτική και θεωρητική κατανόηση των βασικών διδαχθέντων στοιχείων, και το μάθημα θα ολοκληρωθεί με Εξέταση σε Διεθνές Επίπεδο από τον φορέα πιστοποίησης Highfield Awarding Body for Compliance.

Η διάρκεια του μαθήματος είναι 3 εβδομάδες, και το μάθημα θα πραγματοποιηθεί στο κέντρο εκπαίδευσης της DIAPLOUS στην Αθήνα.

Η πιστοποίηση στην χρήση πυροβόλων όπλων στα πλαίσια της Στενής Προστασίας Διοικητικών Στελεχών έχει σχεδιαστεί ειδικά για ιδιωτικούς φρουρούς που έχουν άδεια οπλοκατοχής. Οι εκπαιδευτές του μαθήματος είναι πρώην αξιωματικοί της Βρετανικής Ειδικής Υπηρεσίας Αέρος (Special Air Service – SAS) με μεγάλη επιχειρησιακή πείρα στην τακτική χρήση πυροβόλων όπλων.

Το μάθημα αποτελείται από τις εξής ενότητες:

 • Ασφάλεια (Τυπικές Προφυλάξεις Ασφάλειας – Normal Safety Precautions, NSPs)
 • Αποσυναρμολόγηση, συναρμολόγηση & καθαρισμός
 • < li>Κράτημα, στάση και ευθυγράμμιση με τον στόχο
 • Φύλαξη στην θήκη / τράβηγμα
 • Γέμιση / Απογέμιση / Εμπλοκές (αντιμετώπιση προβλημάτων)
 • Βολή (μονή / διπλή / ταχεία)
 • Πολλαπλοί στόχοι
 • Στάσεις βολής & βολή εν κινήσει

Η διάρκεια του μαθήματος είναι 5 ημέρες.

Το μάθημα αυτό επικεντρώνεται στην παροχή αποτελεσματικής διαχείρισης τραυμάτων σε κάθε είδους περιβάλλον, και ειδικότερα σε εχθρικά περιβάλλοντα ή σε περιβάλλοντα μαχών. Το συγκεκριμένο μάθημα είναι βασικό απαιτούμενο για εργαζόμενους στον τομέα Στενής Προστασίας Διοικητικών Στελεχών, στην Ασφάλεια Πλοίων, στην Ιδιωτική Ασφάλεια και σε πρακτορεία ειδικών υπηρεσιών, τόσο του ιδιωτικού, όσο και του δημόσιου τομέα. Το μάθημα παρέχει στον διασώστη ένα ενισχυμένο επίπεδο ιατρικών δεξιοτήτων, καθιστώντας τον / την ικανό/-ή να αντιμετωπίσει με περιστατικό τραυματισμού, ή με ιατρικό περιστατικό έκτακτης ανάγκης. Το μάθημα καλύπτει όλες τις δεξιότητες που απαιτούνται για τη λήψη πιστοποιητικού, και παρέχει επίσης κατάρτιση στην τακτική ιατρική υποστήριξη, στους τραυματισμούς από βλήματα και από εκρήξεις, καθώς και συστηματική προσέγγιση στην διαχείριση τραυμάτων. Η εκπαίδευση περιλαμβάνει τομείς όπως η διαχείριση πολλαπλών τραυματισμών & αξιολόγηση τραυμάτων, η διαχείριση τραυματισμών από οδική σύγκρουση οχημάτων, και ο ιατρικός προγραμματισμός.

Το μάθημα αποτελείται από τις εξής ενότητες:

 • Τακτική ιατρική υποστήριξη
 • Διαχείριση τραύματος
 • Εργαστήριο στις νεότερες αιμοστατικές ουσίες
 • Βασική Υποστήριξη Ζωής Ενηλίκων & Αυτόματοι Εξωτερικοί Απινιδωτές
 • Περιβαλλοντικά Έκτακτα Περιστατικά
 • Ασθένειες & τραυματισμοί ήσσονος σημασίας
 • Τραύματα από βλήματα και από εκρήξεις
 • Εισαγωγή στην διαχείριση πολλαπλών τραυματισμών και στην αξιολόγηση τραυμάτων
 • Διαχείριση τραυματισμών από οδική σύγκρουση οχημάτων
 • Βασικός ιατρικός προγραμματισμός
 • Εκκένωση τραυματιών
 • Εκτενής πρακτική εκπαίδευση δεξιοτήτων βάσει σεναρίων

Η διάρκεια του μαθήματος είναι 5 ημέρες και το μάθημα πραγματοποιείται στο κέντρο εκπαίδευσης της DIAPLOUS.

Το μάθημα αυτό είναι σχεδιασμένο για εργαζόμενους στον τομέα Προστασίας Διοικητικών Στελεχών, ως Σοφέρ ή σε Οδηγούς Ασφαλείας, που οφείλουν να κατέχουν υψηλού επιπέδου εξειδίκευση και να γνωρίζουν όλες τις εκφάνσεις και τις όψεις της οδήγησης, στις οποίες περιλαμβάνονται η ευαισθητοποίηση στον ρόλο που επιτελεί ο οδηγός, η διαχείριση κινδύνων, οι ελιγμοί αποφυγής και οι δεξιότητες τακτικής οδήγησης.

Το μάθημα αφορά την κατάρτιση σε δεξιότητες όπως τα συστήματα ελέγχου του αυτοκινήτου, η παρατήρηση, η ευαισθητοποίηση στον κίνδυνο, η ευαισθητοποίηση στην παρακολούθηση, η έρευνα, η ευαισθητοποίηση στην αντιμετώπιση αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών, τις διαδικασίες συρμού οχημάτων, η κατάρτιση στην ολίσθηση οχημάτων, οι ελιγμοί αποφυγής (στροφές με χειρόφρενο / στροφή 180 μοιρών), οδήγηση αποφυγής εισβολής σε θωρακισμένο όχημα.

Το μάθημα αυτό έχει σχεδιαστεί ειδικά για εργαζόμενος στον τομέα της Ιδιωτικής Φρουράς Πλοίων, με σκοπό να προετοιμάσει τους μαθητές για τη βιομηχανία ναυτιλιακής ασφάλειας. Το μάθημα έχει σχεδιαστεί με τρόπο που να προσφέρει βασικές προδιαγραφές στελεχών πεδίου στα αντικείμενα της ευαισθητοποίησης στη ναυτιλιακή ασφάλεια και την κατάρτιση στην ανταπόκριση εκτάκτων περιστατικών. Η πιστοποίηση αυτή αποτελεί υποχρεωτική προδιαγραφή για κάθε ιδιωτικό στέλεχος φρουράς πλοίων της DIAPLOUS.

Το μάθημα αποτελείται από τις εξής ενότητες:

 • Ενότητα 1- Κατανόηση της βιομηχανίας παροχής υπηρεσιών ασφάλειας πλοίων
 • Ενότητα 2- Κατανόηση του προγραμματισμού και των διαδικασιών πριν από την αποστολή σε Πλοίο
 • Ενότητα 3- Κατανόηση των διαδικασιών λειτουργίας ασφάλειας πλοίων
 • Ενότητα 4- Κατανόηση των διαδικασιών διαχείρισης περιστατικών στο πλοίο και τις μετα-επιχειρησιακές διαδικασίες

Αξιολόγηση: οι υποψήφιοι θα αξιολογηθούν όσον αφορά την πρακτική και θεωρητική κατανόηση των βασικών στόχων διδασκαλίας, με μια τελική εξέταση που θα διοργανωθεί από την City & Guilds, και από τελική πρακτική εξέταση.

Διάρκεια μαθήματος: 5 ημέρες. Το μάθημα πραγματοποιείται στο κέντρο εκπαίδευσης της DIAPLOUS στην Αθήνα.

Η DIAPLOUS προσφέρει εξατομικευμένες υπηρεσίες παροχής συμβουλών και εκπαίδευσης σε δημόσιες, στρατιωτικές και αστυνομικές αρχές, βασισμένη στην επιχειρησιακή πείρα πολλών ετών σε ανοικτές και μυστικές επιχειρήσεις κατά τρομοκρατικών οργανώσεων και δικτύων.