Your concern, our mission.

DIAPLOUS MARITIME SERVICES


Maritime Services

Η DIAPLOUS Maritime Services είναι μια ηγέτιδα εταιρεία στην παροχή υπηρεσιών ναυτιλιακής ασφάλειας, παρέχοντας πρώτης τάξεως υπηρεσίες σε ένα διαρκώς αυξανόμενο χαρτοφυλάκιο ναυτιλιακών εταιρειών από ολόκληρο τον κόσμο, το οποίο περιλαμβάνει και μερικές από τις μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες.

Έχοντας συσταθεί στην Κύπρο τον Οκτώβριο του 2010, και μέσω της θυγατρικής της στην Αθήνα, η DIAPLOUS έχει σημειώσει σημαντική επέκταση των δραστηριοτήτων της κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, αναπτύσσοντας και πολλαπλασιάζοντας την πελατειακή της βάση, και αποκομίζοντας πολύτιμο πλούτο από επιχειρησιακές εμπειρίες.

Η αποστολή της εταιρείας είναι να προσφέρει στη ναυτιλιακή βιομηχανία μια ευρεία γκάμα αποτελεσματικών λύσεων. Πιο συγκεκριμένα, παρέχουμε άοπλες και ένοπλες υπηρεσίες ασφαλείας εντός της Περιοχής Υψηλού Κινδύνου του Ινδικού Ωκεανού, και είμαστε σε θέση να προσφέρουμε παρόμοιες υπηρεσίες στη Δυτική Αφρική και σε άλλες περιοχές με πειρατική δράση, οπουδήποτε το επιτρέπει η υφιστάμενη κατάσταση.

Όλα όσα κάνουμε θεμελιώνονται πάνω στις βασικές μας αξίες: Ασφάλεια, Ποιότητα και Εμπιστοσύνη.

Η εταιρεία βελτιώνει διαρκώς την καταλληλότητα, την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα του Ενιαίου Συστήματος Διαχείρισης (Integrated Management System – IMS) που εφαρμόζει, ενώ ταυτόχρονα αξιολογούμε τους στόχους και την συνεχή καταλληλότητα, επάρκεια και αποτελεσματικότητα των παροχών της μέσω της διαδικασίας διοικητικής ανασκόπησης, προκειμένου να πετύχουμε τους στόχους μας, λαμβάνοντας υπόψη έναν αριθμό από παραμέτρους που περιλαμβάνουν τις επιδόσεις της εταιρείας, τις αναφορές περιστατικών, τις ανάγκες εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και την αξιολόγηση από τους ίδιους τους πελάτες.


Maritime Services
Η εταιρεία μας παρέχει υπηρεσίες ασφάλειας υψηλών προδιαγραφών μέσω της αποστολής ένοπλων και άοπλων ομάδων, άριστα εκπαιδευμένων και πιστοποιημένων, οι οποίες επιλέγονται προσεκτικά έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις εξατομικευμένες ανάγκες και απαιτήσεις του κάθε πελάτη ξεχωριστά, ανάλογα με το σκάφος και το πλήρωμα του σκάφους. Πέραν αυτού, παρέχουμε επίσης και τις εξής υπηρεσίες:
 • Διερεύνηση περιστατικού
 • Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης σε θέματα ναυτιλιακής ασφάλειας
 • Εκπαίδευση προσωπικού ναυτιλιακής εταιρείας
 • Εκπαίδευση πληρώματος πριν από την είσοδο στην Περιοχή Υψηλού Κινδύνου

Ένοπλες υπηρεσίες

Η DIAPLOUS εγγυάται Ένοπλες Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Ο εξοπλισμός ασφαλείας που χρησιμοποιούν οι ομάδες μας είναι κατάλληλος για να καλύψει οποιαδήποτε απαίτηση και ανάγκη μεταφοράς με συνοδεία ένοπλης φρουράς. Κάθε μέλος της ομάδας στο πλοίο κατέχει τα απαραίτητα προσόντα χειρισμού όπλων και έχει λάβει ειδική εκπαίδευση στην χρήση τους, συμμετέχοντας τακτικά σε ασκήσεις σκοποβολής με αληθινά πυρά.

Άοπλες υπηρεσίες

Η DIAPLOUS θεωρεί ότι πρώτη προτεραιότητα οφείλει να είναι η καλή ισχυροποίηση της περιμέτρου του πλοίου. Κάθε άλλη οχύρωση στο σκάφος απλά καθυστερεί τους πειρατές από το να καταλάβουν τη γέφυρα κατά την εισβολή τους στο σκάφος. Σύμφωνα με την πείρα μας, η καλή ισχυροποίηση του πλοίου αποτρέπει τις πειρατικές επιθέσεις. Κατά συνέπεια, τα πλοία αποφεύγουν πυροβολισμούς κατά των δομών τους, οι οποίοι μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα πιθανούς τραυματισμούς και σημαντικού βαθμού ζημιές.

Maritime Services

Ο πυρήνας των ομάδων ασφαλείας μας αποτελείται από προσωπικό που έχει υπηρετήσει στις Ελληνικές Ειδικές Δυνάμεις. Κάθε μέλος των ομάδων κατέχει διαπιστευτήρια ασφάλειας υψηλής βαθμίδας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές διαδικασίας επιλογής που έχουν τεθεί από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό, με ιδιαίτερη έμφαση στον προληπτικό έλεγχο ψυχολογικών χαρακτηριστικών και τον αποκλεισμό ατόμων με ποινικό μητρώο, προκειμένου να εξασφαλίσουμε ότι κάθε μέλος των ομάδων είναι ικανό να οπλοφορεί.

Το προσωπικό μας έχει εκπαιδευτεί με βάση τις υψηλότερες διεθνείς προδιαγραφές, οι οποίες περιλαμβάνουν:

 • Την παγκοσμίως αποδεκτή πιστοποίηση Ένοπλου Προσωπικού Ασφάλειας Πλοίων Επιπέδου 3 (Maritime Security Operator Level 3 – MSO Level 3), όπως προβλέπεται βάσει του προτύπου ISO 28007, η οποία πιστοποιεί την συνολική κατάρτιση και την εξακριβωμένη επάρκεια στην εκτέλεση των καθηκόντων τους,
 • Τακτικούς και συχνούς ελέγχους χειρισμού πυροβόλων όπλων πριν από το ταξίδι, και ασκήσεις σκοποβολής με αληθινά πυρά, οι οποίες αξιολογούνται από πιστοποιημένη αρχή.
 • Διεθνώς πιστοποιημένη προηγμένη ιατρική εκπαίδευση, στα πλαίσια της οποίας κάθε μέλος αποκτά αναγνωρισμένη επάρκεια στην αντιμετώπιση τραυμάτων και την υποστήριξη της ζωής, σε συνδυασμό με την εκπαίδευση στην παροχή βασικών πρώτων βοηθειών που απαιτείται για κάθε ναυτικό.

Maritime Services

Όλα τα όπλα που χρησιμοποιούνται από το Ένοπλο Προσωπικό Ασφάλειας Πλοίων αποτελούν ιδιοκτησία της εταιρείας, η οποία κατέχει έγκυρα και νόμιμα Πιστοποιητικά Τελικού Χρήστη που έχουν εκδοθεί στο όνομα της Εταιρείας και που υποβάλλονται σε διαδικασίες περιοδικής συντήρησης από πιστοποιημένο φορέα. Έχουμε τη δυνατότητα να προσφέρουμε μια ευρεία γκάμα τύπου όπλων τα οποία μπορούν να ανταποκριθούν σε κάθε είδους εξατομικευμένες ανάγκες και απαιτήσεις που θα δηλώσει ένας πελάτης. Η DIAPLOUS έχει τη δυνατότητα να προτείνει στους πελάτες της διάφορες τοποθεσίες μετάβασης διαμέσου του Κόλπου του Άντεν και του Ινδικού Ωκεανού, προκειμένου να εξασφαλίσει την ομαλή διεξαγωγή των εργασιών.

Η εταιρεία μας τηρεί αυστηρούς κανονισμούς που εφαρμόζονται από τον Επικεφαλής Ομάδος στο πλοίο, ο οποίος, μαζί με τον Καπετάνιο, διασφαλίζει τον σωστό και ασφαλή χειρισμό και την σωστή φύλαξη των όπλων, καθώς και την νόμιμη και ορθή τους χρήση, σύμφωνα με τους Κανόνες Εμπλοκής (Rules for Use of Force – RUF), σε πλήρη εναρμόνιση με τους κανονισμούς που έχει θέσει η BIMCO.


Maritime Services
 • Είμαστε περήφανα και ένθερμα μέλη βασικών φορέων και οργανισμών της βιομηχανίας, όπως είναι οι οργανισμοί SAMI, BIMCO και ICoC.

 • Έχουμε καθιερωθεί ως επίλεκτοι πάροχοι υπηρεσιών για μερικές από τις μεγαλύτερες εταιρείες από τους τομείς του πετρελαίου και των μεταφορών, κερδίζοντας συμβόλαια υψηλούς κύρους, με έντονο ανταγωνισμό από ολόκληρη την βιομηχανία, και έχοντας αδιαμφισβήτητη επιτυχία στις πιο σκληρές διαδικασίες ελέγχου «δέουσας επιμέλειας».

 • Έχουμε δοκιμάσει τις δομές διαχείρισης και εκτέλεσης της εταιρείας βάσει του συνόλου των σημαντικών και εγκεκριμένων προτύπων της βιομηχανίας, όπως είναι τα πρότυπα ISO 9001, ISO 28007, ISO 14001 και OHSAS 18001. Δεδομένου ότι η DIAPLOUS ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές αυτές, ο φορέας πιστοποίησης της εταιρείας μας, η Lloyds Register, βεβαιώνει ότι είμαστε ικανοί να εκτελούμε όλα τα καθήκοντα των βασικών μας επιχειρηματικών εργασιών, και το πιο σημαντικό απ’ όλα, βεβαιώνει την ικανότητα μας να παρέχουμε υπηρεσίες ένοπλης ασφάλειας σε εμπορικά πλοία που διασχίζουν την Περιοχή Υψηλού Κινδύνου, υπερβαίνοντας τις ελάχιστες προδιαγραφές της βιομηχανίες κατά την εκτέλεση του προϊόντος που παρέχουμε.

 • Η εταιρεία μας κατέχει βεβαιώσεις κρατών σημαίας από όλα τα μεγαλύτερα κράτη σημαίας.

 • Οι ασφαλιστικές διατάξεις της DIAPLOUS, καθώς και η πολιτική Κανόνων Εμπλοκής, είναι πλήρως εναρμονισμένες με τις προδιαγραφές που έχει θέσει η BIMCO.


 • Maritime Services

  Οι εξαιρετικές μας επιχειρησιακές ομάδες διακρίνονται για την εξαιρετική τους επιχειρησιακή υπεροχή, που δεν υστερεί ποιοτικά σε ουδεμία στιγμή της ημέρας.

  Πιο συγκεκριμένα, οι ομάδες μας εξασφαλίζουν τα εξής:

  • Κάθε πελάτης θα λάβει κάθε δυνατή υποστήριξη προτού υπογράψει μια προσφορά ή μια σύμβαση,
  • Όλα τα παράπονα πελατών καταχωρούνται, διερευνούνται, και επιλύονται,
  • Όλες οι ανάγκες και προσδοκίες των πελατών εξακριβώνονται, εξετάζονται και ικανοποιούνται,
  • Οι ομάδες μας επιβιβάζονται και αποβιβάζονται από τα σκάφη με ομαλό τρόπο και χωρίς καθυστερήσεις,
  • Κάθε αποστολή εν πλω επιτηρείται από την εταιρεία μας σε καθημερινή βάση, μέσω των απαραίτητων αναφορών και των καθημερινών επικοινωνιών.
  Οι πελάτες μας συνεχώς μας επαινούν για την προληπτική, ενημερωτική, εξυπηρετική και συνεπή εκτέλεση των επιχειρησιακών μας καθηκόντων.

  Η βασική έγνοια της εταιρείας μας είναι η ικανοποίηση των αναγκών και των προσδοκιών που έχουν οι πελάτες, και η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας προς αυτούς. Η εταιρεία μας είναι πλήρως ενήμερη όσον αφορά το γεγονός ότι προκειμένου να ικανοποιήσει τους στόχους των πελατών με όσο το δυνατόν καλύτερο τρόπο, και προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες της αγοράς, οφείλει να εκτελέσει το έργο της εντός ενός συγκεκριμένου πλαισίου που τίθεται από τις προδιαγραφές ποιότητας.

  Ως εκ τούτου, η εταιρεία μας εναρμονίζεται με μια πολιτική ποιότητας που συνοψίζει τα εξής χαρακτηριστικά:

  • Διαρκής βελτίωση
  • Χρήση σύγχρονων τεχνολογικών διαδικασιών για την κατανομή των υπηρεσιών
  • Στενή παρακολούθηση των εξελίξεων και των αναγκών της αγοράς.
  • Παρακολούθηση και άμεση ανταπόκριση σε αιτήματα και ερωτήσεις που τίθενται από πελάτες.
  • Οι προμηθευτές οφείλουν να συμμορφώνονται με τις επιθυμητές προδιαγραφές ποιότητας της εταιρείας.
  • Άμεση ανίχνευση μη συμμόρφωσης και έναρξη διορθωτικών και προληπτικών δράσεων.
  • Παροχή απαραίτητων εργαλείων και εκπαίδευσης σε όλα τα μέλη του προσωπικού της εταιρείας.
  • Ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας μεταξύ του συνόλου των μελών του προσωπικού της εταιρείας.
  • Παρατήρηση και συμμόρφωση με την νομοθεσία και τις κανονιστικές προδιαγραφές.

  Η εταιρεία μας έχει καθιερώσει στόχους ασφαλείας όσον αφορά τις απαιτούμενες λειτουργίες και τις αντίστοιχες διαβαθμίσεις τους, με σκοπό την διαχείριση κινδύνου μέσω της ελαχιστοποίησης της πιθανότητας εμφάνισης περιστατικών, της ελαχιστοποίησης των επιπτώσεων των περιστατικών, και του περιορισμού των συνεπειών, χάρη στην επαρκή προετοιμασία και αντοχή.

  Οι στόχοι της εταιρείας όσον αφορά την εφαρμογή της πολιτικής ασφαλείας είναι οι εξής:

  • Αξιολόγηση και παρακολούθηση των χαρακτηριστικών ασφαλείας για κάθε μέλος των Ιδιωτικών Ενόπλων Φρουρών Πλοίων (Privately Contracted Armed Security Personnel – PCASP) και των εγκαταστάσεων στη στεριά.
  • Καθιέρωση μέτρων ασφαλείας για την αντιμετώπιση εξακριβωμένων κινδύνων.
  • Συμμόρφωση με τις ισχύουσες Εθνικές και Διεθνείς διοικητικές προδιαγραφές, καθώς και με τις ισχύουσες διοικητικές προδιαγραφές κρατών σημαίας.
  • Αποφυγή περιστατικών ασφαλείας που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ανθρώπινο τραυματισμό, απώλεια ζωής, ή ζημιά στο πλοίο, την περιουσία και τα στοιχεία που έχουν τεθεί υπό τη διαχείριση και την προστασία της εταιρείας.
  • Διασφάλιση ταχύτατης και αποτελεσματικής ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με ζητήματα ασφαλείας.
  • Προστασία υλικών και πληροφοριακών (IT) περιουσιακών στοιχείων.
  • Ενίσχυση των προσπαθειών καταπολέμησης της πειρατείας.
  • Ενίσχυση της ικανότητας των Ιδιωτικών Ενόπλων Φρουρών Πλοίων όσον αφορά την αντιμετώπιση των συνεπειών μιας πειρατικής επίθεσης.
  • Διατήρηση της ασφάλειας των πλοίων και εξασφάλιση αποτελεσματικών συστημάτων ελέγχου της πειρατείας.

  Προκειμένου να θέσει σε εφαρμογή την Πολιτική Ασφαλείας με αποτελεσματικό τρόπο, η Εταιρεία προβαίνει στις εξής ενέργειες:

  • Κοινοποιεί την πολιτική ασφαλείας σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.
  • Παρέχει επαρκείς πόρους και επαρκή υποστήριξη / κατάρτιση στους Ιδιωτικούς Ενόπλους Φρουρούς Πλοίων για τον εκάστοτε σκοπό αποστολής.
  • Θέτει σε εφαρμογή διαδικασίες προετοιμασίας και ανταπόκρισης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης όσον αφορά την ασφάλεια.
  • Αναθέτει στο κατάλληλο προσωπικό την επιθεώρηση των χαρακτηριστικών ασφαλείας τόσο στο πλοίο, όσο και στη στεριά.
  • Προετοιμάζει και εκπαιδεύει το προσωπικό στεριάς και τους Ιδιωτικούς Ενόπλους Φρουρούς Πλοίων στην αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.
  • Εφαρμόζει όλες τις διοικητικές προδιαγραφές που έχουν θεσπιστεί σε Εθνικό και Διεθνές επίπεδο, καθώς και σε επίπεδο Κράτους Σημαίας, προωθώντας τες σε κάθε μέλος του προσωπικού μέσω των υφισταμένων προγραμμάτων εκπαίδευσης.
  • Αποτρέπει τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε εγκαταστάσεις στεριάς.
  • Συνεργάζεται με τις λιμενικές αρχές και τις εγκαταστάσεις στεριάς και τους πράκτορες προκειμένου να ενισχυθούν τα επίπεδα ασφαλείας κατά τις επιχειρήσεις και την επιβίβαση και αποβίβαση των Ιδιωτικών Ενόπλων Φρουρών Πλοίων.
  • Συλλέγει πληροφορίες όσον αφορά τις απειλές στην ασφάλεια και προωθεί την ανταλλαγή πληροφοριών που σχετίζονται με περιστατικά ασφαλείας.
  • Αξιολογεί και βελτιώνει διαρκώς τις διαδικασίες και τα μέτρα ασφαλείας, σε συνδυασμό με την λήψη των απαιτούμενων ενεργειών προκειμένου να εξακριβωθούν τα προβληματικά πεδία, μέσω της εφαρμογής των συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου και Διοικητικής Εξέτασης.

  Οι υπάλληλοι της εταιρείας, τόσο στη στεριά, όσο και στα πλοία, εξοικειώνονται με την πολιτική ασφαλείας κατά τις εκπαιδευτικές διαδικασίες, και έχουν υπ’ ευθύνη τους την υλοποίηση της Πολιτικής Ασφαλείας της εταιρείας. Η διοίκηση της εταιρείας έχει υπ’ ευθύνη της την παρακολούθηση και την εξέταση της πολιτικής ασφαλείας σε τακτική βάση, προκειμένου να διασφαλίσει τόσο ότι συμβαδίζει με τις εκάστοτε ανάγκες και απαιτήσεις, όσο και ότι εξακολουθεί να είναι αποτελεσματική.

  Η πολιτική της εταιρείας είναι η διαρκής προώθηση ενός υγιεινού και ασφαλούς επιχειρησιακού περιβάλλοντος. Τα ανώτατα διοικητικά κλιμάκια αποδεικνύουν διαρκώς τη δέσμευση τους όσον αφορά την υλοποίηση της πολιτικής Υγιεινής και Ασφάλειας, καθιερώνοντας διαδικασίες για την εφαρμογή και την συνεχή βελτίωση των εταιρικών πολιτικών, και προωθώντας τες σε όλα τα μέλη του προσωπικού.

  Η εταιρεία μας έχει δεσμευτεί για τη δημιουργία ενός υγιεινού και ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος για όλους τους υπαλλήλους. Η ασφάλεια δεν αποτελεί κάτι το ξεχωριστό από τη δουλειά μας, αλλά κάτι που είναι εξαιρετικά σημαντικό σε σχέση με το αντικείμενο της εργασίας και των δραστηριοτήτων μας. Ούτε θέλουμε, ούτε μπορούμε να κάνουμε εκπτώσεις σε αυτό το ζήτημα. Πιστεύουμε ότι δεν υπάρχει περιστατικό που να μην είναι αποτρέψιμο, και η πολιτική αυτή έχει σχεδιαστεί με σκοπό να υποστηρίξει την επίτευξη του στόχου ελαχιστοποιημένου αριθμού περιστατικών που έχει θέσει η εταιρεία μας.

  Ως εκ τούτου, η εταιρεία έχει δεσμευτεί για τα εξής:

  • Προστασία της υγείας, της ασφάλειας και της προστασίας των υπαλλήλων και των λοιπών ενδιαφερόμενων μερών που ενδέχεται να επηρεαστούν από τις δραστηριότητες της εταιρείας,
  • Συμμόρφωση με όλες τις σχετικές προδιαγραφές και απαιτήσεις που προβλέπονται βάσει νόμου, ή που τίθενται από τον εκάστοτε πελάτη, ή από το εκάστοτε εμπλεκόμενο μέρος,
  • Αναγνώριση και εκπλήρωση των ευθυνών και των καθηκόντων της ως εργοδότρια, προκειμένου να προβεί σε κάθε δυνατή ενέργεια για την αποφυγή ατυχημάτων τραυματισμών, και εργασιακής ασθένειας.

  Η εταιρεία θα πετύχει την υλοποίηση των δεσμεύσεων αυτών χάρη στα παρακάτω:

  • Μέσω της παροχής και διατήρησης ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας που δεν περιλαμβάνει κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια.
  • Μέσω της καθιέρωσης προτύπων που συμμορφώνονται με τις σχετικές νομικές και βιομηχανικές προδιαγραφές αναφορικά με την υγιεινή και την ασφάλεια, όσον αφορά τις επιπτώσεις στους υπαλλήλους, τους εργολάβους και το κοινό.
  • Προφυλάσσοντας τους υπαλλήλους και όλους τους υπολοίπους από προβλεπόμενους κινδύνους που σχετίζονται με τις εργασιακές δραστηριότητες, τις εργασιακές διαδικασίες και τα συστήματα λειτουργίας.
  • Εξασφαλίζοντας ότι κάθε φορά που εισάγεται νέος εξοπλισμός, νέες διαδικασίες ή νέοι χώροι εργασίες, θα παρέχεται και η αντίστοιχη επαρκής καθοδήγηση, εκπαίδευση, κατάρτιση και επίβλεψη και για την ανάπτυξη ασφαλών μεθόδων εργασίας.
  • Εκπαιδεύοντας όλους τους υπαλλήλους προκειμένου να είναι πλήρως συνειδητοποιημένοι όσον αφορά τις ευθύνες τους αναφορικά με τα σχετικά ζητήματα υγιεινής και ασφάλειας, εξασφαλίζοντας τη συμμετοχή τους στην αποτροπή ατυχημάτων και τη συνεργασία με τα μέτρα που θα ληφθούν για την αποτροπή ασθενειών.
  • Προωθώντας την καλή υγιεινή μεταξύ των υπαλλήλων και δείχνοντας μέριμνα για το ζήτημα της αποτροπής εργασιακών και μη εργασιακών διαταραχών και ασθενειών.
  • Οργανώνοντας επιθεωρήσεις και δραστηριότητες επισκόπησης, προκειμένου να εκπληρώνονται οι στόχοι της εταιρείας για την υγιεινή και την ασφάλεια.
  • Θέτοντας στόχους και το αντίστοιχο εργασιακό πλάνο δράσεων, με επίκεντρο την επίτευξη των δεσμεύσεων της εταιρείας και την εξάλειψη, ή ελαχιστοποίηση, των υφιστάμενων μεγάλων κινδύνων. Επίσης, μέσω της εξέτασης των στόχων κατά τη διάρκεια των συναντήσεων διοικητικής ανασκόπησης.

  Η καταλληλότητα και αποτελεσματικότητα της πολιτικής, καθώς και τα μέσα που αναγνωρίζονται εντός του πλαισίου εκτέλεσης των δεσμεύσεων της εταιρείας, υποβάλλονται σε τακτικούς ελέγχους από την Διοικητική Ομάδα. Όλοι οι υπάλληλοι της εταιρείας αναγνωρίζουν την προσωπική τους ευθύνη για την υλοποίηση της πολιτικής υγιεινής και ασφάλειας που έχει θέσει η εταιρεία.

  Στην DIAPLOUS, έχουμε λάβει δέσμευση για την προστασία του περιβάλλοντος. Η συμμόρφωση με την πολιτική αυτή αφορά κάθε υπάλληλο της εταιρείας.

  Συνεχώς αναζητούμε τρόπους που θα ελαττώνουν τις επιπτώσεις των επιχειρήσεων μας στο περιβάλλον.

  • Διεξάγουμε τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες σε πλήρη συμμόρφωση με κάθε τοπικό, περιφερειακό, και εθνικό κανονισμό και κώδικα της βιομηχανίας.
  • Έχουμε εξακριβώσει τις επιπτώσεις των επιχειρήσεων μας στο περιβάλλον και εφαρμόζουμε διαδικασίες διαρκούς βελτίωσης με σκοπό να τις ελαττώσουμε. Οι διαδικασίες αυτές περιλαμβάνουν τα εξής:

   - Αποτελεσματική χρήση ενέργειας, φυσικών πόρων, και ύδατος,
   - Αποτροπή ρύπανσης και μείωση του όγκου των απορριμμάτων,
   - Ασφαλής απομάκρυνση, αποθήκευση, διευθέτηση, ανακύκλωση και απόρριψη των επικίνδυνων υλών,
   - Εφαρμογή διαδικασιών αποτροπής και αποκατάστασης ατυχημάτων,
   - Καλύτερη ανακύκλωση υλικών,
   - Μέριμνα πριν από το τύπωμα εντύπων.

  Η δέσμευση αυτή απαιτεί από την εταιρεία τα εξής:

  • Τη στόχευση στην προώθηση περιβαλλοντικής συνείδησης και λήψης ενεργειών εκ μέρους των υπαλλήλων μας, με την παροχή της κατάλληλης ενημέρωσης, κατάρτισης και υποστήριξης.
  • Την προσπάθεια για διαρκή βελτίωση των περιβαλλοντικών μας επιδόσεων και εξετάζουμε το καθιερωμένο σύστημα σε περιοδικά διαστήματα.
  • Την εξασφάλιση ότι η πολιτική αυτή θα διατίθεται και θα κοινοποιείται στα ενδιαφερόμενα μέρη, όπου και όποτε απαιτείται κάτι τέτοιο.
  • Την άμεση αναφορά κάθε περιστατικού και κάθε επισφαλών συνθηκών στον Υπεύθυνο Ποιότητας.
  • Τον καθορισμό στόχων με σκοπό να ελαττωθεί η περιβαλλοντική επίπτωση της εταιρείας και διατηρούμε ένα πλάνο βελτίωσης περιβαλλοντικής επίδοσης προκειμένου να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι. Όλοι οι στόχοι υπόκεινται σε έλεγχο κατά τη διάρκεια των συναντήσεων διοικητικής ανασκόπησης.

  Η περιβαλλοντική επιστασία αποτελεί – και οφείλει να αποτελεί – σημαντικό κομμάτι της επιχειρηματικής πρακτικής, της δουλειάς, και της αποστολής της DIAPLOUS. Όλοι μας οφείλουμε να αξιολογήσουμε τον ατομικό ρόλο που παίζουμε και τις ευθύνες μας, και να συμβάλλουμε, όσο περισσότερο μπορούμε, στο να εκπληρωθούν οι δεσμεύσεις που ορίζονται από την πολιτική αυτή.