Your concern, our mission.

ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ DIAPLOUS

Security Reviews, Audit & Lifestyle Evaluation

Οι επισκοπήσεις ασφάλειας και οι έλεγχοι είναι ζωτικής σημασίας για τη διαχείριση κινδύνου στην ασφάλεια. Οι επισκοπήσεις βοηθούν στο να προσδιοριστούν οι πόροι που θα απαιτηθούν, ενώ οι έλεγχοι είναι ουσιαστικής σημασίας όσον αφορά τις διαδικασίες εξασφάλισης της ποιότητας που ενισχύουν την εφαρμογή. Η DIAPLOUS προσφέρει στους πελάτες της δυο βασικά πλεονεκτήματα όσον αφορά το συγκεκριμένο τομέα: χρησιμοποιούμε εφαρμοσμένες και αποδεδειγμένες μεθοδολογίες μείωσης κινδύνου, και το προσωπικό μας κατανοεί ότι οι υπηρεσίες που προσφέρουμε οφείλουν να διαμορφώνονται βάσει συγκεκριμένων συνθηκών και καταστάσεων ασφάλειας.

Οι επισκοπήσεις ασφάλειας αξιολογούν τις υπάρχουσες υποδομές, τις πολιτικές και τις διαδικασίες ασφάλειας, εξακριβώνοντας τα σημεία όπου υπάρχουν κενά και διατυπώνοντας προτάσεις προκειμένου οι λύσεις ασφάλειας που θα σας προσφερθούν να μειώνουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους κινδύνους που σχετίζονται με τις εξακριβωμένες απειλές. Οι έλεγχοι ασφάλειας εξασφαλίζουν ότι τόσο οι πολιτικές, όσο και οι διαδικασίες, θα εφαρμοστούν με τον σωστό τρόπο. Οι δύο αυτές δραστηριότητες θα πρέπει να υποστηριχτούν από μια αξιολόγηση κινδύνου ασφάλειας προκειμένου να διατηρηθεί μια ισορροπημένη προσέγγιση στην διαχείριση των κινδύνων.

Μερικά ενδεικτικά παραδείγματα πρόσφατων επισκοπήσεων ασφάλειας και ελέγχων που διεξάχθηκαν και ολοκληρώθηκαν από τις Υπηρεσίες Ξηράς της DIAPLOUS είναι τα παρακάτω:

 • Επισκόπηση των εμπορικών και ιδιωτικών υποδομών ασφαλείας για πολυεθνική εταιρεία, τόσο στην Αθήνα, πρωτεύουσα της Ελλάδας, όσο και σε άλλες πόλεις της Ευρώπης.
 • Επισκόπηση υπηρεσιών προστασίας διοικητικών στελεχών για Έλληνα ιδιώτη πελάτη.
 • Επισκόπηση υποδομών ασφάλειας, τόσο σε επίπεδο ανθρωπίνου δυναμικού, όσο και σε επίπεδο τεχνικού εξοπλισμού, για ιδιώτη πελάτη.
 • Έλεγχος πολιτικής ασφαλείας και διαδικασίας εφαρμογής της για λογαριασμού μεγάλου εταιρικού πελάτη.
Executive Protection

Η DIAPLOUS αναγνωρίζεται με ταχύτατους ρυθμούς ως ηγέτιδα εταιρεία στην αγορά παροχής υπηρεσιών προστασίας διοικητικών στελεχών σε ολόκληρο τον κόσμο. Οι επαγγελματίες σύμβουλοι και ειδικοί επί του αντικειμένου στο δυναμικό της εταιρεία μας συνοδεύουν διοικητικά στελέχη μεγάλου κύρους, ιδιώτες, και τις οικογένειες τους, στα περισσότερα εχθρικά και ασταθή περιβάλλοντα ανά την υφήλιο.

Τα μέλη του προσωπικού προστασίας διοικητικών στελεχών της DIAPLOUS είναι επαγγελματικά εκπαιδευμένα βάσει ενός διεθνώς αναγνωρισμένου προτύπου, και η πείρα τους, στο μεγαλύτερο ποσοστό της, είναι προϊόν υπηρεσίας στα σώματα στρατού και αστυνομίας, καθώς και υπηρεσίας στις Ειδικές Δυνάμεις. Η εταιρεία μας έχει την δυνατότητα να στείλει ταχύτατα προσωπικό, που να αποτελείται τόσο από άνδρες, όσο και από γυναίκες, σε κάθε μέρος του κόσμου.

Security Services

Η DIAPLOUS είναι η κατ’ εξοχήν πάροχος εταιρεία υπηρεσιών ασφαλείας για τις περισσότερες ναυτιλιακές εταιρείες που αναζητούν τρόπους να εκτελέσουν τις δραστηριότητες και εργασίες τους σε εχθρικά, περίπλοκα και υψηλού κινδύνου περιβάλλοντα. Οι επιχειρησιακές υπηρεσίες ασφαλείας βοηθούν τους πελάτες στο να ελαττώσουν τόσο τις ήδη υπάρχουσες, όσο και τις πιθανές απειλές, με ολιγοδάπανο τρόπο. Προσφέρουμε μια ευρεία γκάμα υπηρεσιών που ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις του εκάστοτε πελάτη.

Οι Υπηρεσίες Ξηράς της DIAPLOUS είναι κατάλληλες για να προσφέρουν μια καθολική λύση σε εταιρείες που απαιτούν περιστασιακή υποστήριξη ή μακροπρόθεσμες λύσεις στους παρακάτω τομείς:

 • Ομάδες συνοδείας διοικητικών στελεχών
 • Ένοπλες ή άοπλες ομάδες προστασίας
 • Εκπαίδευση στην επίγνωση ασφάλειας, που περιλαμβάνει εξατομικευμένων ιατρικών συμβουλών ανάλογα με την περιοχή ταξιδιού
 • Δοκιμή διείσδυσης
 • Εκπαίδευση στην Αποφυγή Απαγωγών και Καταβολής Λύτρων
Security Consulting

Οι σύμβουλοι ζητημάτων ασφάλειας της DIAPLOUS συνεργάζονται με πελάτες από όλους τους τομείς: από τη ναυτιλία, τα άτομα υψηλού κύρους (High Net Worth – HNW) και τις πολυεθνικές εταιρείες, έως μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις, ή ακόμη και ιδιώτες.

Η παροχή συμβουλών στρατηγικών ζητημάτων ασφαλείας αναγνωρίζει και εξετάζει απειλές και κινδύνους προς πελάτες, και εξασφαλίζει ότι η στρατηγική για την ελάττωση τους θα είναι κατάλληλα εστιασμένη και θα αξιοποιεί τους κατάλληλους πόρους. Συνεργαζόμαστε με ανώτατα διοικητικά στελέχη, διευθυντές ασφάλειας, διευθύνοντες συμβούλους και άλλους, έτσι ώστε να διασφαλίσουμε ότι οι πόροι ασφάλειας θα είναι ευθυγραμμισμένοι προκειμένου να εκπληρώσουν τους βασικούς επιχειρηματικούς στόχους. Σε πολλές περιπτώσεις, η διαδικασία αυτή ξεκινάει με μια αξιολόγηση στρατηγικών κινδύνων στην ασφάλεια προτού αναπτυχθεί η εκτελεστική οδηγία ασφαλείας. Η DIAPLOUS μπορεί να συνδράμει στην παραγωγή εταιρικών πολιτικών και προδιαγραφών, ή στην ανάπτυξη συστημάτων ασφαλείας και πλάνων παράδοσης για τις επιχειρήσεις.

Meet and Greet Service

Τα επιχειρηματικά στελέχη από χώρες του εξωτερικού και οι οικογένειες τους, που φτάνουν σε μια άγνωστη χώρα, θεωρούνται ελκυστικοί στόχοι από αδίστακτους εγκληματίες, που συχνά στοχοποιούν μέλη προσωπικού επιχειρήσεων αμέσως μόλις αυτά φτάσουν στο αεροδρόμιο. Με την Υπηρεσία Παραλαβής και Συνοδείας που παρέχει η DIAPLOUS, προσφέρουμε έμπειρους συμβούλους που μπορούν να παραλάβουν εσάς ή τους εκπροσώπους της εταιρείας σας από το αεροδρόμιο και να τους μεταφέρουν με ασφάλεια στον προορισμό τους.

Οι Υπηρεσίες Ξηράς της DIAPLOUS, εφόσον απαιτείται από το επίπεδο απειλής, μπορούν επίσης να συμβάλλουν παρέχοντας υπηρεσίας προστασίας διοικητικών στελεχών και διαχείρισης ταξιδιού.

Οι βασικές υπηρεσίες περιλαμβάνουν:

 • Ασφαλή μεταφορά
 • Υπηρεσία Παραλαβής και Συνοδείας από το Αεροδρόμιο
 • Διαχείριση Ταξιδιού και Αξιολόγηση Κινδύνου πριν από το ταξίδι
 • Συλλογή πληροφοριών εντός της χώρας
 • Τακτική αναγνώριση διαδρομής και χώρου προορισμού
Kidnap and Crisis Response

Σε συνεργασία με την Lloyds, τον ασφαλιστικό πάροχο της εταιρείας μας, ο οποίος έχει έδρα το Λονδίνο, η DIAPLOUS έχει τη δυνατότητα να στείλει ομάδες αντιμετώπισης με ειδική πείρα στην επίλυση περιπτώσεων απαγωγής, πειρατείας, απαίτησης λύτρων, απειλής, και παράνομης κράτησης.

Σε περίπτωση απαγωγής, η συνεργατική μας ομάδα θα στείλει ένα σύμβουλο σε οποιοδήποτε μέρος κι αν χρειαστεί να τον στείλει. Ο σύμβουλος θα αξιολογήσει τις περιστάσεις, θα δώσει συμβουλές για πιθανές εναλλακτικές επιλογές, και θα εξηγήσει την πιθανή σειρά που θα πάρουν τα γεγονότα. Έπειτα, θα δώσει συμβουλές σχετικά με τις στρατηγικές διαπραγμάτευσης, θα αναλάβει καθήκοντα συνδέσμου μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων μερών και, όπου και όποτε απαιτείται, θα παρέχει υποστηρικτικές υπηρεσίες για την αποκατάσταση του θύματος.

Επιπλέον, παρέχουμε εκπαιδευτικά σεμινάρια διαχείρισης περιστατικών, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό να προσφέρουν στους συμμετέχοντες μια κατανόηση των ευαίσθητων ζητημάτων που πρέπει να επιλυθούν κατά τη διάρκεια μιας απαγωγής ή ενός εκβιασμού με σκοπό την απόκτηση λύτρων, προκειμένου να είναι σε θέση να ανταποκριθούν με ταχύτατο και αποτελεσματικό τρόπο.

Security Training

Η DIAPLOUS προσφέρει μια ευρεία γκάμα διεθνώς πιστοποιημένων και διαπιστευμένων υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης. Αξιοποιώντας την ειδίκευση πολλών ετών, και υποστηριζόμενες από τα πιο σύγχρονα δεδομένα, οι υπηρεσίες αυτές μπορούν να προσφερθούν σε οποιοδήποτε σημείο του κόσμου. Το μεγαλύτερο κομμάτι της εκπαίδευσης που παρέχουμε περιλαμβάνει τυποποιημένο περιεχόμενο, ενώ σχεδιάζουμε εξατομικευμένα μαθήματα και πρακτικές ασκήσεις που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες του εκάστοτε πελάτη.

Τα μαθήματα της DIAPLOUS περιλαμβάνουν τα εξής αντικείμενα:

 • Προστασία Διοικητικών Στελεχών
 • Σεμινάρια αντιμετώπισης και ανταπόκρισης σε περιπτώσεις απαγωγής
 • Σεμινάρια εκπαίδευσης Ένοπλων Φρουρών Πλοίων
 • Εκπαίδευση στην οδήγηση οχημάτων
 • Εκπαίδευση στην παροχή ιατρικών υπηρεσιών
 • Εκπαίδευση στην χρήση πυροβόλων όπλων

Η εκπαίδευση πραγματοποιείται στις ιδιόκτητες και διεθνώς διαπιστευμένες εγκαταστάσεις της εταιρείας στην Αθήνα που χρησιμοποιούνται για το συγκεκριμένο σκοπό. Σε συνδυασμό με το μεγάλο δίκτυο γραφείων και συμβούλων σε ολόκληρο τον κόσμο, η εταιρεία μας έχει τη δυνατότητα να ικανοποιεί τις εκπαιδευτικές προδιαγραφές μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, με λύσεις που εξατομικεύονται για τις εκάστοτε προδιαγραφές, και με υψηλό επίπεδο ειδίκευσης.

Οι εκπαιδευτικές λύσεις που παρέχουμε, όταν συνδυάζονται με την ευρύτερη γκάμα υπηρεσιών της DIAPLOUS, επιτρέπουν στους πελάτες να ασκούν τις δραστηριότητες τους σε ορισμένες από τις πιο δύσκολες περιοχές του πλανήτη, χωρίς να διακινδυνεύουν την φήμη τους, αλλά ούτε και τους υπαλλήλους, τα περιουσιακά στοιχεία, και την εμπορική τους βιωσιμότητα.

Maritime Services

Η πείρα μας στα ζητήματα διαχείρισης επιχειρηματικού κινδύνου βοηθάει τους πελάτες να προστατέψουν τους υπαλλήλους, την περιουσία, τις πληροφορίες και την φήμη τους. Αξιοποιώντας τεχνικές που χαρίζουν στην DIAPLOUS υψηλό κύρος στην βιομηχανία, αλλά και βάσει της μεγάλης μας εμπειρίας, συνδυάζουμε την εξατομικευμένη αξιολόγηση κινδύνου με τον σχεδιασμό και την διαχείριση ζητημάτων ασφάλειας.

Συνεργαζόμενοι με τους πελάτες από τα πρώτα στάδια σχεδιασμού για την αντιμετώπιση ενός περιστατικού, τους βοηθάμε να κατανοήσουν τις συναφείς απειλές και να εξακριβώνουν πιθανούς κινδύνους στις δραστηριότητες τους. Αυτό, με τη σειρά του, τους επιτρέπει να λαμβάνουν αποφάσεις που θα είναι έγκαιρες και που θα λαμβάνουν υπόψη τους όλα τα δεδομένα όσον αφορά την κατανομή των σωστών πόρων για την μείωση και την διαχείριση των κινδύνων αυτών. Έτσι, οι πελάτες επωφελούνται χάρη στην περισσότερη αποτελεσματικότητα και το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε περίπλοκες, λιγότερο προσβάσιμες και ασταθείς αγορές.

Η ολιστική προσέγγιση που ακολουθούμε στον σχεδιασμό ασφάλειας περιλαμβάνει την αξιολόγηση κινδύνων στην ασφάλεια, την ασφάλεια της διαδικασιακής, τεχνικής και υλικής τοποθεσίας, την διαχείριση ασφάλειας, τον σχεδιασμό διαχείρισης κρίσεων και εκκένωσης, την ανταπόκριση περιστατικού και διαχείριση ταξιδιού. Σε συχνές περιπτώσεις, ένας εξουσιοδοτημένος σύμβουλος Διαχείρισης Κινδύνων της DIAPLOUS διαχειρίζεται τον εξελισσόμενο κίνδυνο εφαρμόζοντας και επιβλέποντας τις εργασίες.

Εναλλακτικά, έχουμε τη δυνατότητα να προσφέρουμε υποστήριξη γρήγορης ανταπόκρισης σε κρίσεις 24 ώρες το εικοσιτετράωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, σε πελάτες που δε χρειάζονται σύμβουλο ασφαλείας πλήρους απασχόλησης.